Радваме се да се видим!

Всичките ни пространства са "жужащи" кошери, където хора с различни идеи, преживявание и идеали се сблъскват, обменят идеи и опит и се радват на живота!

Обадете се:

+359 2 439 9959

Write to us

Елате ни на гости!

Отбийте се да се запознаем! Ще ви разведем на около и ще ви погъделичкаме всичките рецептори!